15 Brygada Wsparcia Dowodzenia

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 grudnia 2021
SŁUŻBA W REZERWIE
W dniach 30.05-10.06.2022r., 04-14.10.2022r. i 16-25.11.2022r. odbędą się w brygadzie krótkotrwałe ćwiczenia żołnierzy w pasywnej rezerwie (dawniej żołnierzy rezerwy). W terminach 10-24.10.2022r., 14-28.11.2022r. odbędą się ćwiczenia żołnierzy w aktywnej rezerwie (dawniej Narodowych Sił Rezerwowych).

Budowa silnej polskiej armii to zadanie, którego realizacja wymaga wiele czasu i poświęcenia. Realizujemy ten cel najlepiej jak potrafimy. Wyrazem troski o rozwój sił zbrojnych jest nasza codzienna służbowa działalność. Po Państwa stronie jest współuczestniczenie w tym procesie, będące świadectwem obywatelskiej odpowiedzialności.

Szkolenie żołnierzy rezerwy jest integralną częścią działalności szkoleniowej sił zbrojnych, organizowanej w celu podtrzymania i systematycznego doskonalenia ich umiejętności. Rezerwiści są przygotowywani do realizacji zadań wynikających z przydziałów mobilizacyjnych oraz na potrzeby gromadzenia rezerwy osobowych, w tym wojennego uzupełnienia jednostek wojskowych.

Kadra brygady pracuje nad właściwym zabezpieczeniem szkolenia. Opracowany program jest tak skomponowany, aby czuli się Państwo zadowoleni i usatysfakcjonowani decyzją o udziale w ćwiczeniach. Naszym priorytetem w ustalaniu zakresu i charakteru zajęć, jest ich zasadność i atrakcyjność. Zajęcia będą się odbywać na terenie brygady i przykoszarowych placach ćwiczeń.

Dołożymy wszelkich starań, aby szkolenie przebiegało na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Zapewnimy nocleg i wyżywienie. Otrzymacie pełne umundurowanie i przysługujące Wam uposażenie. Różnorodny program szkolenia umożliwi Wam zdobycie doświadczenia, wiedzy i umiejętności oraz szansy na wstąpienie w szeregi żołnierzy zawodowych.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

W celu wypłaty należności pieniężnych za przeprowadzone ćwiczenia, uczestnicy powinni posiadać ze sobą nr rachunku bankowego (nr konta). Jednostka przypomina, że osoba powołana, stawiając się na ćwiczenia, zabiera ze sobą książeczkę wojskową, dowód osobisty, kartę powołania, kartę mobilizacyjną z aktualnym przydziałem, a także inne dokumenty, według uznania, które mogą mieć wpływ na przebieg ćwiczeń.

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia bezpłatnego urlopu na czas ćwiczeń wojskowych.

MIEJSCA PARKINGOWEdla pojazdów żołnierzy rezerwy – parking przy ul. Wojska Polskiego (za ogrodzeniem jednostki /TOS 2/)

Jednostka nie zapewnia przyborów toaletowych na czas trwania ćwiczenia.

Na czas ćwiczeń jednostka wojskowa zapewnia środki ochrony osobistej, tj. płyn do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki.

 

Więcej informacji:

SZEF SEKCJI PERSONALNEJ (S-1)

wz. por. Marcin OWCZAREK

tel. 261 611 997

e-mail: mar.owczarek@ron.mil.pl

 

SPRAWY FINANSOWE DOT. ĆWICZEŃ

p. Halina Świniarska

tel. 261 611 993

generuj pdf
go-up
Kontakt

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel. 261611393
fax. 261611455
15sbwd@ron.mil.pl

    
  • BIP