15 Brygada Wsparcia Dowodzenia

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 stycznia 2021
SZCZEPIENIA PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI - PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zestaw pytań i odpowiedzi opracowany przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi

Jaka szczepionka jest dostępna w Polsce?

Polski rząd podpisał umowy na zakup szczepionek przeciwko COVID-19 z pięcioma dostawcami (Astra Zeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, CureVac i Moderna).

Na chwilę obecną szczepionką, która 21 grudnia 2020 r. uzyskała pozytywną opinię Europejskiej Agencji Leków i została dopuszczona do obrotu jest szczepionka firmy Pfizer/BioNTech (nazwa handlowa Comirnaty).

Czym charakteryzuje się szczepionka firmy Pfizer/BioNTech?

Jest to szczepionka mRNA. Składa się ona z mRNA (informacyjnego kwasu rybonukleinowego) zamkniętego w kapsułce z nanocząsteczek lipidowych, która umożliwia przetransportowanie mRNA do wnętrza komórki.  mRNA koduje białko „kolca” wirusa SARS-CoV-2. Po wniknięciu mRNA do komórki odczytuje ona informacje zawartą w mRNA i jest w stanie sama produkować białko „kolca”. Wtedy układ odpornościowy rozpoznaje wyprodukowane białko jako obce i wytwarza przeciwciała oraz aktywuje limfocyty T. Dzięki temu, gdy zetkniemy się z wirusem, nasz układ odpornościowy rozpozna go i będzie umiał się bronić.

Czy przyjęcie szczepionki może wywołać COVID-19?

Nie. Szczepionka nie zawiera żywego wirusa i nie może wywołać objawów COVID-19.

Czy szczepionka wykorzystująca mRNA może wpłynąć na materiał genetyczny człowieka?

Nie. mRNA nie dostaje się do jądra komórkowego i nie łączy się z zawartym w nim DNA (materiałem genetycznym). Cząsteczka mRNA jest bardzo nietrwała, po wytworzeniu kodowanego przez nią białka ulega szybkiej degradacji.

Czy szczepionka przeszła wszystkie fazy badań klinicznych?

Szczepionka przeciwko COVID-19 została opracowana zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności jak w przypadku innych produktów leczniczych. Skrócone zostały procedury rejestracyjne natomiast przed dopuszczeniem do obrotu szczepionka przeszła: badania przedkliniczne, badania I, II oraz III fazy.

Jak duża była grupa ochotników w badaniach klinicznych?

W badaniu uczestniczyło około 44 000 osób. Połowa z uczestników otrzymała szczepionkę, a druga połowa zastrzyk niezawierający szczepionki (placebo).

Kto wg zaleceń producenta może być zaszczepiony?

Osoby, które ukończyły 16 rok życia i starsze.

Czy kobiety w ciąży mogą być zaszczepione?

Na tę chwilę jest za mało danych dotyczących stosowania szczepionki u kobiet w ciąży. Przeprowadzone badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na ciężę, rozwój zarodka  i płodu lub rozwój pourodzeniowy.  

Z powodu braku badań klinicznych w tej grupie pacjentek nie zaleca się szczepienia w okresie ciąży. Podanie szczepionki Comirnaty można rozważyć jeśli korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla matki i płodu.

Czy podczas karmienia można przyjąć szczepionkę?

Nie ma badań dotyczących przechodzenia szczepionki do mleka matki. Z tego powodu nie zaleca się szczepienia w okresie karmienia piersią.

Jak wygląda cykl szczepień?

Składa się z dwóch dawek - podanych odstępie minimum 21 dni.

Czy zachodzi potrzeba modyfikacji dawki/ odstępu między dawkami u osób starszych > 65 roku życia.

Nie

Jak podaje się szczepionkę?

Domięśniowo- w mięsień naramienny.

Jak należy zachować się po szczepieniu?

Po podaniu szczepionki należy pozostać pod obserwacją przez 15 minut.

Czy przeziębienie jest przeciwwskazaniem do szczepienia?

Wg zaleceń producenta łagodna infekcja i/lub niewielki wzrost temperatury ciała nie jest wskazaniem do przesunięcia szczepienia. Natomiast szczepienie należy odroczyć gdy występuje ciężka choroba przebiegająca z gorączką bądź występuje ostra infekcja.

Jakie są przeciwwskazania do szczepienia?

Nadwrażliwość na substancję czynną bądź substancje pomocnicze użyte w szczepionce.

Osoby, u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny po 1 dawce szczepionki Comirnaty nie powinny otrzymać drugiej dawki.

Czy osoby, które przebyły COVID-19 powinny też się szczepić?

Tak. Przebycie COVID-19 nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Można natomiast rozważyć odroczenie szczepienia o 2-3 miesiące z uwagi na obecność przeciwciał chroniących przed powtórnym zachorowaniem.

Czy należy oznaczyć poziom przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 przed szczepieniem?

Kwalifikacja do szczepień nie wymaga oznaczenia poziomu przeciwciał. Dodatni wynik poziomu przeciwciał nie jest również przeciwwskazaniem do szczepienia.

W jakich grupach pacjentów należy zachować specjalne środki ostrożności?

Z uwagi na fakt, że zastrzyk podawany jest domięśniowo należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi, małopłytkowością bądź przyjmujących leki przeciwzakrzepowe- istnieje u nich ryzyko wystąpienia krwawienia lub siniaków.

Czy osoby z obniżoną odpornością bądź przyjmujące leczenie immunosupresyjne mogą się zaszczepić?

Tak, natomiast skuteczność szczepionki Comirnaty może być mniejsza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po szczepieniu?

Jak po każdym innym szczepieniu mogą wystąpić działania niepożądane- mają one zwykle łagodny bądź umiarkowany przebieg i ustępują w ciągu kilku dni od podania szczepionki. Poniżej najczęściej występujące działania niepożądane:

- Ból w miejscu wstrzyknięcia > 80%

- Zmęczenie > 60%

- Ból głowy > 50%

- Ból mięśni i dreszcze >30%

- Ból stawów >20%

- Gorączka i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia >10%

Kiedy uzyskujemy odporność po szczepieniu?

7 dni po przyjęciu 2 dawki

Jaka jest skuteczność szczepionki?

W badaniach klinicznych potwierdzono 95% skuteczność w ochronie przed wystąpieniem objawów COVID-19.

Jak długo utrzyma się odporność po szczepieniu?

Na tę chwilę nie jest to wiadome. Osoby zaszczepione w badaniu klinicznym będą obserwowane przez 2 lata w celu zebrania informacji na ten temat.

Czy wszystkie chętne osoby mogą się zaszczepić w pierwszym wolnym terminie?

 Niestety nie, placówki medyczne nie są w stanie zaszczepić od razu wszystkich chętnych osób. W oparciu m.in. o narażenie zawodowe i grupy ryzyka zdrowotnego wyłoniono kilka etapów szczepień.

Etap 0:

 - pracownicy sektora ochrony zdrowia

 - pracownicy Domów Pomocy Społecznej

 - pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej

 - Personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych

Etap I:

 - pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu

 - osoby powyżej 60 roku życia w kolejności od najstarszych

 - służby mundurowe

 - nauczyciele

Etap II:

 - osoby w wieku poniżej 60 roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia

 - osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne

Etap III

 - przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. Ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 - powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel. 261611393
fax. 261611455
15sbwd@ron.mil.pl

    
  • BIP