15 Brygada Wsparcia Dowodzenia

Na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 roku z późn. zm., 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia podpisała porozumienia o współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
Roczny Plan Współpracy 15. SBWD z Organizacjami Pozarządowymi i Partnerami Społecznymi:
- na 2012 rok pobierz
- na 2013 rok pobierz
- na 2014 rok pobierz
- na 2015 rok pobierz
- na 2017 rok pobierz
Plan współpracy Dowództwa Garnizonu Warszawa i jednostek podległych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi:
- na 2015 rok pobierz
- na 2016 rok pobierz
- na 2017 rok pobierz
- na 2019 rok pobierz
- na 2020 rok pobierz


WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z 15. SIERADZKĄ BRYGADĄ WSPARCIA DOWODZENIA

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli
Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wojska Polskiego w Błaszkach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie
Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku
Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu
Gimnazjum nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich w Sieradzu
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sieradzu
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD
Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Szkoła Podstawowa w Rzechcie im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939
Ogólnokształcące Liceum Katolickie w Sieradzu
Zwiazek Strzelecki "STRZELEC" im. Józefa PIŁSUDSKIEGO 


Zapotrzebowanie limitów środków bojowych na realizację przedsięwzięć z partnerami społecznymi z użyciem środków bojowych na 2018 rok.

Partner społeczny, który zamierza realizować przedsięwzięcie w ramach współpracy (które zostanie ujęte w „Planie współpracy (…) na 2019 rok”) z wykorzystaniem środków bojowych, przesyła w terminie do końca lutego bieżącego roku potrzeby do dowódcy jednostki wojskowej celem dokonania uzgodnień, które następnie zostaną wysłane do Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Wniosek ten stanowić będzie podstawę do sporządzenia zbiorczego zapotrzebowania środków bojowych przez DEKiD do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na 2019 rok.
Jednocześnie, zgodnie z Decyzją Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, partner społeczny składa wniosek o ujęcie przedsięwzięcia w „Planie współpracy (…) na 2020 rok” do dowódcy jednostki wojskowej do dnia 8 września.
Kontakt w przedmiotowej sprawie:
tel. 261-611-539
tel. 261-611-545

* Złożenie wniosku na środki bojowe nie jest równoznaczne z ich przyznaniem (uzależnione od możliwości limitu SZ RP).

Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Decyzja Nr 396/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 roku zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Procedura udzielania zgody na wykorzystanie pojazdów Sił Zbrojnych RP na potrzeby organizacji pozarządowych i partnerów społecznych.

Wzór wniosku do planu współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Kontakt

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel. 261611393
fax. 261611455
15sbwd@ron.mil.pl

    
  • BIP