15 Brygada Wsparcia Dowodzenia

SZUKAMY STARSZEGO BIBLIOTEKARZA

Brygada poszukuje kandydata  na stanowisko pracy– starszego bibliotekarza w klubie.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 • dbanie o zbiory oraz ich bieżąca konserwacja;
 • prowadzenie i uaktualnianie katalogów bibliotecznych;
 • promocja czytelnictwa i biblioteki w środowisku wojskowym;
 • prowadzenie prac związanych z przyjmowaniem na ewidencję nowych pozycji książkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (książki inwentarzowej, gromadzenie dowodów wpływów i ubytków oraz innych dokumentów) związanej z funkcjonowaniem biblioteki;
 • udział w selekcji księgozbioru, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • monitorowanie czytelników przetrzymujących zbiory biblioteczne;
 • tworzenie bazy danych w oparciu o istniejący program biblioteczny;
 • uczestniczenie w pracach zespołu kronikarskiego;
 • udział w opracowywaniu sprawozdań z działalności kulturalnej;
 • organizowanie podróży wojskowo – historycznych, wycieczek krajoznawczych, imprez o charakterze rekreacyjnym, oraz nadzór nad ich przebiegiem.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub wyższe odpowiadające profilowi biblioteki wykonywanej specjalności lub wyższe oraz studia podyplomowe odpowiadające profilowi biblioteki lub którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii ze stażem pracy w zawodzie 1 roku; minimum średnie  w zakresie bibliologii lub informatologii lub średnie oraz ukończone kursy w zakresie bibliologii lub informatologii ze stażem pracy w zawodzie 3 lata;           
 • łatwość nawiązywania kontaktów i adaptacji w nowym środowisku;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • obowiązkowość;
 • dyspozycyjność;
 • terminowość.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia, prosimy o składanie aplikacji, zawierających klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

 • 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz (z dopiskiem „starszy bibliotekarz – klub”).;
 • drogą elektroniczną na adres: g.ratajczyk@ron.mil.pl
 • termin składania dokumentów: 21.02.2020 r.

Odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Dzikowska Czas wytworzenia: 2019-12-20 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-12-20 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-01-27 11:14
Kontakt

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel. 261611393
fax. 261611455
15sbwd@ron.mil.pl

  
 • BIP