15 Brygada Wsparcia Dowodzenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Centrum pomocy rodzinie

W Brygadzie funkcjonują PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na terenie jednostki oraz CENTRUM POMOCY RODZINIE w Klubie 15.BWD adresowane do:

- żołnierzy
- rodziny żołnierzy
- żołnierzy „misjonarzy” i ich rodziny

W kontakcie z psychologiem nie obowiązuje droga służbowa! Psycholog zobowiązany jest przestrzegać tajemnicy zawodowej. To znaczy, że nikt, nawet członek rodziny, nie będzie informowany o rozmowie z psychologiem (bez naszej zgody).
Spotkanie z psychologiem warto ustalić wcześniej telefonicznie: 261 611 542
Istnieje także możliwość spotkania poza terenem Brygady w Klubie 15.BWD przy ul. Sienkiewicza 6. Termin i godzinę można ustalić telefoniczne.

Zakres działalności :
I. PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY:
- sporządza opinie i diagnozy wynikające z przepisów MON
- udziela informacji nt. higieny psychicznej i zdrowia psychicznego
- udziela wstępnych konsultacji i wsparcia w różnych sprawach indywidualnych

II. CENTRUM POMOCY RODZINIE ma za zadanie wsparcie żołnierskich rodzin, szczególnie rodzin „misjonarzy”. Zarówno w zakresie rozwiązywania trudności rodzinnych wynikających z rozłąki jak i inicjowaniu pomocy w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itd.).

W ramach funkcjonowania Centrum Pomocy Rodzinie można skorzystać z porad niżej wymienionych specjalistów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
psycholog - 261 611 542
radca prawny – 261 611 628
ksiądz kapelan – 261 611 507
st. Inspektor BHP – 261 611 994
szef sekcji wychowawczej – 261 611 541
PSYCHOLODZY 15 BWD

    
  • BIP
pdf

Kontakt

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel. 261611393
fax. 261611455
15sbwd@ron.mil.pl

    
  • BIP