15 Brygada Wsparcia Dowodzenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Centrum pomocy rodzinie

W Brygadzie funkcjonują PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY na terenie jednostki oraz CENTRUM POMOCY RODZINIE w Klubie 15.BWD adresowane do:

- żołnierzy
- rodziny żołnierzy
- żołnierzy „misjonarzy” i ich rodziny

W kontakcie z psychologiem nie obowiązuje droga służbowa! Psycholog zobowiązany jest przestrzegać tajemnicy zawodowej. To znaczy, że nikt, nawet członek rodziny, nie będzie informowany o rozmowie z psychologiem (bez naszej zgody).
Spotkanie z psychologiem warto ustalić wcześniej telefonicznie: 261 611 542.
Istnieje także możliwość spotkania poza terenem brygady w Klubie 15.BWD przy ul. Sienkiewicza 6. Termin i godzinę można ustalić telefoniczne.

Zakres działalności :
I. PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY:
- sporządza opinie i diagnozy wynikające z przepisów MON
- udziela informacji nt. higieny psychicznej i zdrowia psychicznego
- udziela wstępnych konsultacji i wsparcia w różnych sprawach indywidualnych

II. CENTRUM POMOCY RODZINIE ma za zadanie wsparcie żołnierskich rodzin, szczególnie rodzin „misjonarzy”. Zarówno w zakresie rozwiązywania trudności rodzinnych, wynikających z rozłąki jak i inicjowaniu pomocy w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itd.).

W ramach funkcjonowania Centrum Pomocy Rodzinie można skorzystać z porad niżej wymienionych specjalistów, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:

psycholog - tel. 261 611 542 (kom. 727 016 307)

ksiądz kapelan – tel. 261 611 110 (kom. 602 856 378)

szef sekcji wychowawczej – tel. 261 611 541 (kom. 727 016 313)

st. inspektor BHP – tel. 261 611 994 (kom. 727 040 862)

radca prawny – tel. 261 611 628

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel. 261611393
fax. 261611455
15sbwd@ron.mil.pl

    
  • BIP