15 Brygada Wsparcia Dowodzenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dowódcy
płk Wojciech DANIŁOWSKI płk Wojciech Daniłowski – Dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia (07.11.2019 r. - )

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1990 r.), Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (studia magisterskie na wydziale elektroniki i telekomunikacji - 1999 r.), Collegium Civitas (studia podyplomowe na kierunku zarządzania bezpieczeństwem publicznym - 2008 r.) oraz Akademii Obrony Narodowej (studia podyplomowe na wydziale zarządzania i dowodzenia - 2013 r.).
Służbę wojskową rozpoczął w 1986 r. jako podchorąży WSOWŁ w Zegrzu. Do sieradzkiej brygady przybył w roku 1990. Pełnił obowiązki kolejno na stanowiskach: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa sztabu batalionu i dowódcy batalionu. W roku 2006 objął obowiązki szefa wydziału szkolenia specjalistycznego DGW. W latach 2015-2018 dowodził 24 Polową Techniczną Bazą Wojsk Łączności w Opolu. W roku 2019 został szefem szkolenia DGW.  Stanowisko dowódcy brygady objął 7 listopada 2019 r.

płk Robert KRUPA płk Robert Krupa – Dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia (21.11.2016 r. - 30.09.2019 r.)
Urodził się 1 listopada 1967 r. w Sieradzu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1992 r.), Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (studia magisterskie na kierunku elektronika i telekomunikacja - 1998 r.), Politechniki Białostockiej (studia podyplomowe -1999 r.) oraz Akademii Obrony Narodowej (kurs kwalifikacyjny na stopień podpułkownika – 2011 r., Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny – 2016 r.).
Służbę wojskową rozpoczął w 1988 r. jako podchorąży WSOWŁ w Zegrzu. Do sieradzkiej brygady przybył w roku 1992. Pełnił obowiązki kolejno na stanowiskach: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa sztabu batalionu, oficera sekcji operacyjnej S-3, szefa sekcji operacyjnej S-3, dowódcy batalionu i szefa sztabu brygady. Obowiązki dowódcy brygady objął 21 listopada 2016 r.
płk Roman JANUSZEWSKI płk Roman Januszewski – Dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia (07.12.2011 r. - 21.11.2016 r.)
Urodził się 28 lutego 1970 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (1993), Uniwersytetu Warszawskiego (studiów magisterskich i podyplomowych 1999 i 2001). Dowodził plutonem i kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego (1993 – 1997 i 1997- 2001). Był szefem Wydziału Służb Garnizonowych (2001 – 2002). Dowodził Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego (2002 – 2006). Kierował Wydziałem Ogólnym w Dowództwie Garnizonu Warszawa (2006 – 2007). Dowodził Pułkiem Ochrony w Warszawie (2007 – 2011) i 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia (2011 - 2016).
 gen. bryg. Mirosław SIEDLECKI gen. bryg. Mirosław Siedlecki (2007 - 2011)
Generał brygady Mirosław Siedlecki urodził się 12 marca 1952 roku w miejscowości Żyrardów, województwo mazowieckie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Po ukończeniu studiów w latach 1975–1979 rozpoczął swoją służbę w 8 batalionie saperów Marynarki Wojennej. Wykonywał kolejno obowiązki dowódcy plutonu łączności - pomocnika szefa sztabu ds. łączności i oficera łączności. W latach 1979-1981 pełnił służbę zawodową w 35 pułku desantowym na stanowisku dowódcy plutonu łączności. W 1981 roku objął stanowisko dowódcy 23 kompanii łączności, które pełnił do 1985 roku. W 1985r. został wyznaczony na stanowisko starszego oficera w Wydziale Łączności 7 Dywizji Desantowej. W tym samym roku rozpoczął studia w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, które ukończył w 1988r. Jako absolwent ASG WP trafił do 8 Dywizji Zmechanizowanej, gdzie w latach 1988-1993 pełnił obowiązki Szefa Wydziału Łączności. W latach 1993-1998 był Szefem Wydziału Łączności w 8 Dywizji Obrony Wybrzeża. Jako Szef Wydziału, w latach 1994-1995 był słuchaczem studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Techniki i Systemów Łączności. W roku 1997 ukończył studia podyplomowe z zakresu Marketingu i Zarządzania w Politechnice Koszalińskiej. W roku 1998 został skierowany do Dowództwa Wojsk Lądowych, gdzie objął obowiązki starszego specjalisty Oddziału Operacyjno -Szkoleniowego Szefostwa Wojsk Łączności, w kolejnych latach pełni obowiązki Szefa Wydziału Taktycznych Systemów Łączności oraz Szefa Oddziału Łączności w Zarządzie Dowodzenia i Łączności. W roku 2001 został Szefem Oddziału Dowodzenia i Łączności w 1 Korpusie Zmechanizowanym. W 2003 r. ponownie wrócił do Dowództwa Wojsk Lądowych na stanowisko Szefa Zarządu Dowodzenia i Łączności. W 2006 roku został skierowany do Włoch na kurs przeznaczony dla oficerów NATO w zakresie systemów łączności i informatyki. Obowiązki Szefa Zarządu pełnił do chwili skierowania w 2006r. na Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej, które ukończył w lipcu 2007 roku.
płk Jan SOBOTKA płk Jan Sobotka (2004 - 2007)
Pułkownik Jan Sobotka urodził się 10 października 1949 roku w miejscowości Szelków woj. Mazowieckie. Był absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej z 1975 roku. Po ukończeniu studiów w latach 1975 - 1986 pełnił służbę zawodową w 61 BAPlot, przechodząc kolejne szczeble dowodzenia od dowódcy plutonu poprzez dowódcę kompanii baterii, dywizjonu ogniowego do zastępcy dowódcy brygady ds. szkolenia. W 1986 roku został wyznaczony na stanowisko starszego oficera w Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego gdzie pełnił służbę do roku 1988. W 1988 roku ukończył kurs dowódców pułków w Rembertowie i został skierowany do 5 pułku radiotechnicznego na stanowisko zastępcy dowódcy pułku ds. liniowych, a w 1989 roku wyznaczony został na stanowisko dowódcy 5 pułku radiotechnicznego w Zgierzu. W 1992 r. odbył kurs prawa wojennego, a w 1993 ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. Dowodzenie jednostką wojskową zakończył w 1996 roku, a następnie w latach 1996 - 1998 pełnił służbę na stanowisku głównego specjalisty w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zajmując się między innymi administracją publiczną. W 1997 roku ukończył Międzynarodowy Kurs Oficerów Sztabu w Holandii, Kurs Operacji Pokojowych ONZ. W 1998 roku ukończył Podyplomowe Studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1998 roku został skierowany do Dowództwa Wojsk Lądowych na stanowisko Szefa Oddziału Ogólnego. Po reorganizacji dowództwa, w latach 2000 - 2002 zajmował stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Dowodzenia i Łączności Dowództwa Wojsk Lądowych. Od 18.03.2002 roku realizował zadania w Terenowych Organach Administracji Wojskowej na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi i Dowódcy Garnizonu Łódź. Stanowisko to pełnił do 30.09.2004 r. Zmarł 03.12.2007 r. w wieku 58 lat.
gen. bryg. Andrzej SZYMONIK gen. bryg. Andrzej Szymonik (1997 - 2004)
Generał brygady Andrzej Szymonik urodził się11.05.1952 r. w Częstochowie. W 1975 r. ukończył WSOWŁ w Zegrzu ,a następnie Akademię Wojsk Łączności w Moskwie. W latach 1984-1988 był szefem sztabu 14 Pułku Radioliniowo-Kablowego w Strzegomiu. W 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia w latach 1988-1997 był szefem sztabu, a od 1997 do 2004 dowodził sieradzką jednostką łączności. Służąc w 15 SBWD generał Andrzej Szymonik napisał i obronił w 2001 r. roku pracę doktorską. Jest pierwszym historycznym oficerem, który zdobył w nadwarciańskim grodzie szlify generalskie. W 2003 r. w uznaniu zasług wpisano imię i nazwisko gen. Szymonika do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. Od 2004 do 2007 roku pełnił funkcję zastępcy Dowódcy Garnizonu Warszawa. W kolejnych latach był Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, następnie zajmował się działalnością naukowo – dydaktyczną w Wojskowej Akademii Technicznej. Obecnie jest profesorem na Politechnice Łódzkiej. Rodzina - żona Urszula oraz dwóch synów.
płk Jerzy DYMCZYK płk Jerzy Dymczyk (1994 - 1997)
Pułkownik Jerzy Dymczyk urodził się 17.10.1949 r. w Działdowie woj. Olsztyńskie. W latach 1968 - 1972 zdobywał wiedzę w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Łączności. Następnie był dowódcą plutonu, a później kompanii. W latach 1977 - 1980 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. Przez sześć lat (1988 - 1994) dowodził 10 Pułkiem Łączności we Wrocławiu. W latach 1994 - 1997 był dowódcą 15 Brygady Radioliniowo - Kablowej. 19 października 1995 roku, w 60-rocznicę utworzenia Garnizonu Sieradz, na rynku miasta odbierał nowy sztandar, ufundowany przez lokalną społeczność. 22 grudnia 1997 roku zginął tragicznie w wypadku komunikacyjnym.
płk Władysław HAMMER płk Władysław Hammer (1986 - 1994)
Pułkownik Władysław Hammer urodził się 22.05.1944 r. w województwie Podkarpackim. W 1965 roku ukończył Oficerską Szkołę Łączności w Zegrzu, a następnie Akademię Wojsk Łączności w Petersburgu. W latach 1986-1994 dowodził jednostką łączności w Sieradzu. Zawodową służbę wojskową zakończył w 2002 r. na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. Zmarł 28 listopada 2013 roku.
płk Aleksander KUBERA płk Aleksander Kubera (1984 - 1986)
Pułkownik Aleksander Kubera urodził się 20.03.1946 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Oficerską Szkołę Łączności ukończył w 1967 r. W 1976 r. zakończył studia w Wojskowej Akademii Łączności w Leningradzie. W latach 1984-1986 dowodził brygadą łączności w Sieradzu. Zawodową służbę wojskową zakończył w 2002r. na stanowisku zastępcy szefa zarządu łączności i informatyki Sztabu Generalnego WP. Obecnie mieszka we Wrocławiu.
płk Józef OSÓBKA płk Józef Osóbka (1979 - 1984)
Pułkownik Józef Osóbka urodził się w 1930 r. w Polsce centralnej. W latach 1947 – 1950 zdobywał wiedzę w Oficerskiej Szkole Łączności w Sieradzu. Swoje pierwsze stanowisko służbowe obejmuje w 10 Pułku Łączności we Wrocławiu. W latach 1966-1969 studiował w Akademii Sztabu Generalnego. Od 1972 roku do roku 1976 dowodził 14 Pułkiem Radioliniowo-Kablowym w Strzegomiu. W latach 1979-1984 był dowódcą 15 Brygady Radioliniowo-Kablowej w Sieradzu. Zmarł 7 listopada 2003 r.
płk Stanisław SADOWSKI

płk Stanisław Sadowski (1961 - 1979)
Pułkownik Stanisław Sadowski urodził się 06.04.1925 r. na Podolu. W 1946 roku ukończył Oficerską Szkołę Łączności w Sieradzu. Następnie ukończył studia w Akademii Sztabu Generalnego w 1967r. W 1960r. jednostka otrzymała swój sztandar. Płk Sadowski dowodził jednostką wojskową w Sieradzu w latach 1961-1979. W tym czasie jednostka była wielokrotnie wyróżniana przez Ministra Obrony Narodowej. Osiągała znaczące sukcesy szkoleniowe i wychowawcze. Zmarł 25 grudnia 1998 r.

płk Bernard MIEŃKOWSKI

płk Bernard Mieńkowski (1955 - 1961)
Pułkownik Bernard Mieńkowski urodził się 08.02.1923 r. w Jaszkiewiczach woj. Nowogrodzkie. Jako żołnierz 9 Dywizji II Armii Wojska Polskiego brał udział w II wojnie światowej. W 1954 r. ukończył Wojskową Akademię Łączności. W latach 1955 – 1961 dowodził jednostką łączności w Sieradzu. Był jej pierwszym dowódcą Zawodową służbę wojskową zakończył w 1974 r. Zmarł w kwietniu 2020 r.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel. 261611393
fax. 261611455
15sbwd@ron.mil.pl

    
  • BIP