15 Brygada Wsparcia Dowodzenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Odznaka pamiątkowa

 

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 15 SIERADZKIEJ BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA

Odznaka pamiątkowa

Decyzja Nr 288/MON/PSSS

 

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 15 SIERADZKIEJ BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA

1.Odznaka 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia jest honorowym wyróżnieniem nadawanym za szczególne osiągnięcia w służbie, pracy wychowawczej i społecznej oraz działalności na rzecz jednostki wojskowej. Odznaka pamiątkowa będzie czynnikiem podnoszącym prestiż jednostki na zewnątrz i dumą pełnienia służby w 15 SBWD.

2. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej w czasie pokoju przysługuje:

a- Dowódcy 15 SBWD z tytułu objęcia stanowiska służbowego,

b- żołnierzom zawodowym po przesłużeniu co najmniej 2 lat w 15 SBWD,

c- żołnierzom zasadniczej służby wojskowej w dniu zwolnienia do rezerwy, bądź w czasie pełnienia służby wojskowej - za szczególne osiągnięcia podczas służby,

d- wyjątkowo innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 15 SBWD, po zatwierdzeniu przez większość Komisji ds. odznaki powołanej przez zebranie żołnierzy zawodowych.

3. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze ukarani prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarani dyscyplinarnie, za czyny popełnione umyślnie godzące w honor i dobre imię żołnierza Wojska Polskiego.

4. Decyzję o pozbawieniu prawa do noszenia odznaki pamiątkowej podejmuje Dowódca 15 SBWD z własnej inicjatywy, bezpośredniego przełożonego żołnierza lub na wniosek Komisji ds. odznaki.

5. Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do Dowódcy Garnizonu Warszawa w terminie 14 dni od zawiadomienia o pozbawieniu prawa do noszenia odznaki pamiątkowej. Decyzja wydana przez wyższego przełożonego jest decyzją ostateczną.

6. Żołnierz pozbawiony prawa do noszenia odznaki pamiątkowej oddaje legitymację i odznakę swojemu przełożonemu, ten zaś przekazuje je przewodniczącemu Komisji.

7. Odznakę nadaje Dowódca 15 SBWD.

8. Odznakę wręcza się na uroczystych zbiórkach z okazji: Narodowego Święta Trzeciego Maja, Święta Wojska Polskiego, Święta 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, Narodowego Święta Niepodległości, zwolnienia do rezerwy dla wyróżniających się żołnierzy.

9. Koszt wykonania odznaki pamiątkowej nie będzie obciążać budżetu resortu Obrony Narodowej.

10. Fakt nadania odznaki, względnie pozbawienia prawa do noszenia odznaki pamiątkowej, odnotowuje się w rozkazie dziennym dowódcy 15 SBWD.

11. Ewidencję wydanych odznak prowadzi Komisja ds. odznaki.

12. Komisja ds. odznaki raz w roku przedstawia sprawozdanie na zebraniu kadry.

13. Posiadaczom odznaki nie przysługują jakiekolwiek prawa, ani przywileje z tytułu jej nadania.

14. Odznakę pamiątkową nosi się na lewej kieszeni munduru wojskowego.

15. Szczegółowe zasady noszenia odznaki pamiątkowej określone są w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Odznakę pamiątkową można nosić do wizytowego ubioru cywilnego na lewej jego klapie.

17. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być umieszczony i używany na drukach i wydawnictwach 15 SBWD.


OPIS ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 15 SIERADZKIEJ BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA

Odznaka pamiątkowa ma kształt krzyża maltańskiego, każde z ramion zakończone jest łukiem lekko wygiętym do środka. Chabrową płaszczyznę dzielą pasy biało - czerwone, wychodzące z czterech przeciwległych ramion. Barwy te zwężają się ku środkowi. W miejscu centralnym okręgu umiejscowiona jest radiolinia w kolorystyce bieli i czerni, opleciona wieńcem laurowym koloru szarego. Na lewej chabrowej płaszczyźnie widnieje cyfra 15, zaś na prawej chabrowej płaszczyźnie skrót SBWD. Poniżej masztu antenowego radiolinii widoczny jest herb Sieradza. Tuż pod herbem na dolnej płaszczyźnie koloru chabrowego umieszczona jest data: 1968 oraz nazwa m: Sieradz. Odznaka jest wykonana ze stopu metali. Odznaka pamiątkowa posiada wymiary:
wysokość-45 mm. szerokość-45 mm.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel. 261611393
fax. 261611455
15sbwd@ron.mil.pl

    
  • BIP