15 Brygada Wsparcia Dowodzenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pochówek z wojskową asystą honorową

Zasady kierowania wojskowej asysty honorowej przez dowódcę Garnizonu Sieradz (dowódcę 15 BWD)

Garnizon Sieradz obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego.
Decyzję o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej podejmuje Dowódca Garnizonu Sieradz (dowódca 15 BWD).
Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić:
kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu, kierujący do udziału w uroczystości wojskową asystę honorową, ustala jej elementy, w miarę posiadanych możliwości.

Osobą uprawnioną w garnizonie do przyjmowania wniosków jest Komendant Garnizonu Sieradz.
Proszę mieć na uwadze, że przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości nie jest obligatoryjne.

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:
- wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej,
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową (np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego),
- informację o przebiegu służby w przypadku żołnierzy zawodowych.
Przed złożeniem wniosku o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej i ustaleniem terminu uroczystości jej organizator w pierwszej kolejności powinien poinformować telefonicznie Komendanta Garnizonu Sieradz.
tel. 261 611 541,
tel. kom. 727 016 313.

Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców.
Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia
Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz
tel. 261611393
fax. 261611455
15sbwd@ron.mil.pl

    
  • BIP